Zurich Process

Opis

Brennerski koridor povezuje München/Rosenheim (Nemčija) z Innsbruckom (Avstrija) in Verono (Italija) ter je glavna čezalpska os sever–jug za tranzit in počitniški promet. Traso sestavljajo avtoceste A93 (jug) v Nemčiji, A12 Inntal in A13 Brenner v Avstriji ter A22 Autostrada del Brennero v Italiji.

 • Dolžina kraka Inntal–Verona: 362 km
 • Nemčija: Dolžina kraka od priključka Inntal do meje (Nemčija/Avstrija): 25 km
 • Avstrija: Dolžina kraka od meje (Nemčija/Avstrija) do meje (Avstrija/Italija): 109 km
 • Italija: Dolžina kraka od državne meje (Avstrija/Italija) do Verone: 225 km

Nemčija:

Priključek A93 Inntal proti kraju Kiefersfelden (Nemčija)

Avstrija:

 • Št. predorov: 4
 • Skupna dolžina predorov: približno 2,4 km
 • Najdaljši predor: Schönberg, 884 m
 • Št. mostov: 197
 • Skupna dolžina mostov: približno 18,5 km
 • Najdaljši most: Lueg, 1.110 m
 • Največji naklon vzpona/spusta: 6 %

Najpomembnejši mostovi:

 

Europa

Viseča mostova Schönberg–Matrei

Lueg

Dolžina

820 m

skupaj 2.107 m

1.110 m

Št. pasov v vsako smer

3

2

2

Največja višina

190 m

 

 

Most Europa, avtocesta A13 Brenner

Cestni in drugi organi

Nemčija:

Pristojni organ:

Autobahndirektion Südbayern (ABDS)     
P. O. Box 20 01 31
80001 München
Tel. št.: 0049 (0)89 54552-0
E-naslov: poststelle@abdsb.bayern.de

Regionalni center za upravljanje prometa:

Polizeipräsidium Oberbayern Süd
Verkehrsmeldestelle Bayern (VMS BY)
Kaiserstrasse 32
83022 Rosenheim
Tel. št.: 0049 (0)8031 200 1285 (24-urna storitev)
E-naslov: pp-obs.pp.vms@polizei.bayern.de

Bavarski urad za prometne informacije:

e-naslov: www.bayerninfo.de

Avstrija:

Pristojni organ:

Zvezno ministrstvo za promet, inovacije in tehnologijo

Operater:

ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG)

Servisni center ASFINAG:

0800 400 12 400 (brezplačno iz Avstrije, Nemčije in Švice)
+43 (0)1 955 12 66 (klici iz vseh drugih držav se zaračunajo)
E-naslov: info@asfinag.at

Italija:

Autostrada del Brennero S.p.A.
http://www.autobrennero.it

CCISS (Centro Coordinamento delle Informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla Sicurezza Stradale) (Koordinacijski center za informacije o prometu, cestnem omrežju in cestni varnosti)
www.cciss.it

Upravljanje prometa

Na avtocesti A8 (vzhod) v Nemčiji se spremenljivi znaki s prikazom informacij o prometnih zastojih uporabljajo že od prve polovice leta 2010, in sicer na poti proti jugu do priključka Inntal A8/A93 pri Rosenheimu. Tovrstna elektronska signalizacija omogoča programiranje in prikazovanje širokega nabora spremenljivih prometnih informacij, vključno z opozorili o prometnih zastojih. Tako je mogoče prometne udeležence že v Nemčiji opozoriti na prometne zastoje na avtocestah Brenner in/ali Tauern proti jugu in jim po potrebi predlagati alternativno pot. Sistem temelji na načrtu upravljanja prometa za Brenner/Tauern, ki so ga Bavarska, Avstrija in Italija sprejele in uvedle 2. 7. 2010 (Az. OBB/IID4-43642). Za podrobnejše informacije preberite ta načrt upravljanja prometa.

Pregled:

Alternativne poti med Bavarsko in Avstrijo

 • Spremenljiva integrirana signalizacija ob prihodu do priključka Inntal:  A93–A12/A8–A10 (gl. center za upravljanje prometa Brenner/Tauern)
 • Avtocestni priključek Memmingen: Lindau: A96/Füssen A7 do Vilsa U71–U32
 • A8 vzhod: Bad Reichenhall do Freilassinga (U95)
 • A8 vzhod: Traunstein/Siegsdorf do B306–B304–B20 do Freilassinga (razbremenilni odsek)
 • Kleines Deutsches Eck A8 vzhod: Bad Reichenhall–Schneizlreuth–Avstrija (ni za težka vozila)
 • A8 vzhod: Holzkirchen–Achenpass–Innsbruck–A93 jug (ni za težka vozila)