Zurich Process

Varnost

Nemčija

Telefonska številka za klice v sili v Nemčiji: 112

Polizeipräsidium Oberbayern Süd
Verkehrsmeldestelle Bayern (VMS BY)
Kaiserstrasse 32
83022 Rosenheim
Tel. št.: 0049 (0)8031 200 1285 (24-urna storitev)
pp-obs.pp.vms@polizei.bayern.de

Klici v sili – ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club):

http://www.adac.de/mitgliedschaft/telefonnummern_notruf/default.aspx

 • Prenosni telefon in stacionarno omrežje: 0 180 2 22 22 22
 • Prenosni telefon:  22 22 22
 • Tel. št. v primeru slabosti ali poškodbe:  +49 89 76 76 76

http://www.gdv-dl.de/services-notruf.html

Mobilna telefonska številka za klice v sili nemških zavarovalnic motornih vozil je 0800 NOTFON D.  Številka je brezplačna in deluje ves čas in vse dni v letu. Številko 0800 NOTFON D (0800 668366 3) pokličete tako, da preprosto vtipkate ustrezne črke na tipkovnici prenosnega telefona. Ni treba vpisovati številke, preprosto vnesite omrežno številko 0800 in ime NOTFON D, torej 0800 NOTFON D (0800 668366 3).

Varnost v predorih

Varna vožnja skozi predore

Eden izmed načinov, kako zagotoviti čim večjo varnost v predoru, je najboljša mogoča varnostna oprema cestnega predora. Udeleženci v prometu lahko varnost v predorih še dodatno povečajo s pravilno vožnjo. Spodaj podajamo nekaj predlogov, ki bodo poskrbeli, da bo vaše potovanje potekalo varno. Navedena so tudi navodila, kaj storiti v primeru izrednega dogodka v predoru.

Vstopanje v predore in vožnja skoznje

 • Vklopite žaromete, snemite sončna očala in dvignite senčnik.
 • Poslušajte prometna poročila na radijskih postajah (npr. Ö3 v Avstriji ali eno izmed regionalnih ali zasebnih postaj, ki oddajajo po vsej državi).
 • Po potrebi vključite brisalce (vetrobransko steklo se lahko v predoru hitro zarosi).
 • Bodite pozorni na prometno signalizacijo in informacijske table.
 • Bodite pozorni na semaforje in cestne oznake.
 • Vzdržujte primerno varnostno razdaljo.
 • Upoštevajte omejitev hitrosti.
 • Ustavite se samo v odstavni niši; v predoru ne obračajte.

V primeru prometnega zastoja

 • Ne poskušajte obrniti ali voziti vzvratno.
 • Ugasnite motor vozila.
 • Poslušajte prometna poročila na radijskih postajah, npr. Ö3 v Avstriji ali eno izmed regionalnih ali zasebnih postaj, ki oddajajo po vsej državi.
 • Vzdržujte primerno varnostno razdaljo do vozila pred sabo.
 • Bodite pozorni na prometno signalizacijo in informacijske table.
 • Bodite pozorni na prometno signalizacijo in cestne oznake.
 • Upoštevajte navodila osebja predora, če je to mogoče.

V primeru okvare vašega vozila ali nesreče v predoru

 • Vključite varnostne utripalke.
 • Vozilo ustavite na odstavnem pasu, v odstavni niši ali na desnem robu ceste.
 • Nadenite si odsevni brezrokavnik.
 • Če vozilo zaradi okvare ali nesreče obstane zunaj odstavne niše, to ustrezno označite s postavitvijo varnostnega trikotnika.
 • Ugasnite motor in pustite ključ vozila v kontaktni ključavnici.
 • Uporabite naprave za klic v sili (telefon, gumb SOS ali gumb za požar).
 • NE UPORABLJAJTE SVOJEGA PRENOSNEGA TELEFONA.
 • Dajte prvo pomoč.

V primeru požara

 • Vključite varnostne utripalke.
 • Če zagori vaše vozilo: če je le mogoče, ustavite na odstavnem pasu, v odstavni niši ali na desnem robu ceste, da omogočite prehod intervencijskim vozilom.
 • Ugasnite motor, ključ pustite v kontaktni ključavnici in takoj zapustite vozilo.
 • Če je mogoče, pogasite požar, še preden se ta razširi, in sicer z gasilnimi aparati in cevmi, ki so na voljo v predoru.
 • Dajte prvo pomoč.
 • Uporabite naprave za klic v sili (telefon, gumb SOS ali gumb za požar).
 • NE UPORABLJAJTE SVOJEGA PRENOSNEGA TELEFONA.
 • Pomagajte drugim na varno.
 • V primeru velike količine dima predor takoj zapustite po eni izmed evakuacijskih poti in sledite navodilom osebja predora.

Varnostni znaki

 

Levi stolpec, od zgoraj navzdol

 • Znak je ob vhodu v vsak predor, daljši od 500 m.
 • Preklopite na z asenčene žaromete in snemite sončna očala.
 • Omjitev hitrosti
 • Odstavna niša

Desni stolpec, od zgoraj navzdol

 • Poslušajte prometna poročila na radijskih postajah.
 • Klic v sili in požarni alarm
 • Gasilni aparat
 • Evakuacijska pot

Oprema predora

Naprave za klic v sili v predoru in ob vhodih vanj

Naprave za klic v sili so v varnostnih nišah predora, približno 125 metrov narazen. Naprave za klic v sili so ob vhodih v predor v zaprtih kabinah. Niša ali kabina za klic v sili ima notranjo osvetlitev, ki se prižge ob odprtju vrat. Za klic v sili je na voljo telefonska slušalka. Poleg slušalke sta na voljo še gumba za ročno sprožitev alarmov za SOS ali požar.

Gasilne postaje

Gasilne postaje so nameščene vsakih 125 do 150 metrov in imajo vodo za gašenje požarov. Opremljene so bile v sodelovanju s krajevno gasilsko enoto. Vsaka gasilna postaja ima požarni hidrant.

Evakuacijske in reševalne poti

Evakuacijske in reševalne poti so prečne povezave, ki vodijo v sosednji predor oziroma ven iz njega. Označujejo jih znaki v predoru.

Znaki ločujejo med dvema vrstama povezav:

 • Prečne povezave za intervencijska vozila, ki so manj kot 1.000 metrov narazen,
 • Prečne povezave za pešce vsakih 250 do 500 metrov.

Mesta za ustavljanje/odstavne niše

Odstavne niše so največ 1.000 metrov narazen na desni strani v smeri vožnje in omogočajo parkiranje vozil v primeru okvare ali nesreče.

Prezračevalni sistemi

Prezračevalni sistemi predorov v običajnih delovnih razmerah skrbijo, da koncentracija onesnaževal ne preseže spodnje meje.

Razlikovati je treba med vzdolžnimi in prečnimi prezračevalnimi sistemi. Pri predorih z vzdolžnim prezračevanjem so potisni ventilatorji nameščeni na stropu predora. Pri predorih s prečnim prezračevanjem so prilagodljivi aksialni ventilatorji in rešetke z loputami za odvajanje zraka nameščeni na viseči strop. V primeru požara se rešetke z loputami uporabljajo za odvajanje.

Sodobno spremljanje predora iz visokotehnoloških nadzornih sob

Napeljavo predora vseskozi spremljajo posebej usposobljeni operaterji. Oprema nadzornih centrov omogoča spremljanje več predorov naenkrat. Avtomatizirani sistemi, npr. za spremljanje in analizo video slik in požarni alarm, zagotavljajo hiter odziv v primeru izrednega dogodka.

Dodatne informacije:

www.asfinag.at/verkehrssicherheit/sicherheitslexikon

Reševalni pasovi

V Avstriji morajo vsa vozila, npr. avtomobili, motorji, težka tovorna vozila in avtobusi, ob vsakem prometnem zastoju ali v primeru zelo počasnega prometa ustvariti reševalni pas. Reševalni pas je opredeljen kot prostor med posameznima pasovoma avtoceste, hitre ceste ali druge hitrejše ceste. To pravilo velja za vse avstrijske avtoceste, hitre ceste in druge hitrejše ceste s pregrado na sredini, ne glede na to, ali ima vozišče dva, tri ali štiri pasove.

Besedilo pod sliko: Se je promet ustavil? Ustvarite reševalni pas!

Kako ustvariti reševalni pas:

Vsa vozila na levem pasu se morajo razvrstiti na skrajno levo stran svojega pasu. Vsa vozila na desnem pasu se morajo razvrstiti čim bolj desno. Pri tem morajo vozila uporabiti tudi odstavni pas. Kadar je več pasov, velja naslednje pravilo: vozila na levem pasu se razvrstijo levo, vsa druga vozila pa desno.

 

Besedilo pod sliko:

 • Ustvarjanje reševalnega pasu na dvopasovnici
 • Ustvarjanje reševalnega pasu na cesti z več kot dvema pasovoma

Dodatne informacije:

http://rettungsgasse.com/web/guest/on-the-way/road-traffic-safety/emergency-corridor
www.asfinag.at/verkehrssicherheit/sicherheitslexikon