Zurich Process

Opis

Cesta čez prelaz Simplon, ki povezuje kraja Brig (Švica) in Domodossola (Italija), je edina cesta čez Alpe, ki je odprta vse dni v letu in po kateri je dovoljen prevoz nevarnih snovi. Trasa je dolga 65 kilometrov in ima na posameznih 20-kilometrskih krakih na severni in južni strani vzpone in spuste z naklonom do 9 %. Zaradi tega je ta cesta edinstvena med evropskimi mednarodnimi cestnimi osmi.

Švicarski odsek je državna cesta tretje kategorije (mešani promet), ki od leta 2008 dalje pripada Švicarski konfederaciji. Za vzdrževanje ceste in zagotavljanje zimske službe je Zvezni urad za ceste (Federal Roads Office – FEDRO) pooblastil Oddelek za ceste in vodne poti kantona Valais.

Grajeni objekti:

  • Mostovi: 59
  • Galerije: 21
  • Predori: 11
  • Skupno število objektov: 91