Zurich Process

Predpisi in druge pomembne informacije

Splošni predpisi

Dovoljene mere vozil (masa, višina, širina)

  • Masa: 40 ton
  • Višina: 4,30 metra
  • Širina: 2,55 metra
  • Najmanjša hitrost: 50 km/h
  • Največja hitrost: 70 km/h

Predpisi, ki veljajo posebej za težka tovorna vozila

V navedenem času je promet prepovedan vse leto in po celotnem cestnem omrežju države:

  • od 22. ure ob sobotah do 22. ure ob nedeljah;
  • na predvečer praznikov, od 22. ure do 22. ure naslednjega dne.

Pozimi na delu cestnega omrežja regije Rona-Alpe veljajo dodatne omejitve prometa, v času poletnih počitnic pa te veljajo po celotnem cestnem omrežju v državi.

Brošura »Heavy goods vehicles 2012« je na voljo na naslovu
www.bison-fute.gouv.fr/fr/rubrique.php3?id_rubrique=50.

Nevarne snovi

Prevoz nevarnih snovi mora potekati v spremstvu. Prevoz blaga razreda 1, razvrščenega pod oznaki 1.3C in 1.3G (količina 5 t), in blaga razreda 2 je dovoljen v spremstvu med 23. uro in 5. uro zjutraj.

Konsolidirana različica spremenjene odredbe o cestnem prevozu nevarnih snovi z dne 29. maja 2009 (TDM) je na voljo na:
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/_DGPR/SRT/MTMD/ArrêteTMDconsolid_171210.pdf.

Uporaba novih predpisov o nevarnih snoveh v cestnih predorih:
www.cetu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CETU-Note_Info_17_2009_cle781354.pdf.

Predpisi z dne 21. 5. 2010, ki urejajo promet v predoru Fréjus, so na voljo na naslovu:
www.sftrf.fr/doc/general/reglementcirculationtunnel3.pdf.

Predornina

Predornine so navedene na spletni strani SFTRF

www.sftrf.fr/web/guest/tarif/tunnel.