Zurich Process

Varnost

Glavno tveganje v predorih je požar na težkem tovornem vozilu. Tragedija v predoru Mont Blanc je krut opomnik, da je dim pri požaru mnogo nevarnejši od samega ognja.

Pri vožnji skozi predor:

  • Preklopite na zasenčene žaromete.
  • Poslušajte radio (107,7 v Franciji, 103,3 v Italiji).
  • Vzdržujte primerno varnostno razdaljo do vozila pred sabo.
  • Upoštevajte omejitev hitrosti.

V primeru izrednega dogodka:

  • zapustite svoje vozilo in pojdite proti enemu izmed zasilnih izhodov.
  • Ta varnostna pravila v predorih veljajo ves čas. V nujnih primerih je zelo pomembno, da se jih držimo.

Omejitev hitrosti na avtocesti A8 v departmaju Alpes-Maritimes je bila 15. 7. 2009 znižana na 110 km/h. Ukrep velja za celoten odsek avtoceste A8 v Alpes-Maritimes od departmaja Var do italijanske meje. Uveden je bil zaradi zmanjšanja okoljskega vpliva in večje varnosti.

Omejitev hitrosti za lahka vozila je 110 km/h, na nekaterih predelih tudi 90 km/h.

Varnost

Odstavnih pasov ni in tega žal ni mogoče spremeniti. Po drugi strani pa so tu številna postajališča in parkirišča. Na nekaterih servisnih območjih obstajajo omejitve za izredne prevoze in/ali vožnjo težkih tovornih vozil po neavtocestnem cestnem omrežju.

Promet upravljajo predvsem zaposleni na različnih odsekih avtoceste in patrulje pomožnega osebja, ki so na avtocesti prisotne 24 ur na dan. Operativni nadzorni center 24 ur na dan zagotavlja informacije o prometnih in cestnih razmerah ter vse podatke zabeleži, še preden jih pošlje ustreznim strokovnim službam. V primeru izrednega dogodka ali motnje po potrebi prosi za pomoč drugo osebje družbe in/ali tretje osebe.

Na spletni strani www.autostradadeifiori.it (glejte tabelo »Bacheca«) je na voljo koledar z informacijami o obvozih in prometnimi napovedmi za konce tednov, ko je predvidena večja prometna obremenitev.

Obvladovanje izrednih razmer

Okvare

Operativni nadzorni center klice v sili, ki jih prejme s telefonov SOS ali kako drugače, posreduje specializirani dežurni reševalni službi (trenutno sta to ACI (Servizio Soccorso Stradale) in Europ Assistance VAI). Za hitro zagotovitev pomoči mora upravljavec avtoceste vzdrževati dva servisna centra za okvare v bližini cestninskih postaj pri krajih Finale Ligure in Bordighera, tj. na odseku, ki obsega več predorov in dolgih viaduktov.

Nesreče

Operativni nadzorni center takoj po prejemu obvestila o nesreči pokliče reševalno službo na številki 118, ki je odgovorna za pošiljanje reševalnih avtomobilov in po potrebi tudi reševalnih helikopterjev. Za hitrejše izvajanje helikopterskega reševanja so bila ob avtocesti Autostrada dei Fiori nameščena helikopterska postajališča, in sicer pri priključkih Bordighera, Imperia Est in San Bartolomeo, kjer je za to dovolj prostora.

Požari

Operativni nadzorni center po prejemu klica v sili pokliče gasilsko enoto na številki 115, ki bo odgovorna za operacijo.